ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ​ថយចុះ​ជិត​ ១៤ ​ភាគរយ បន្ទាប់ពី​មាន​យុទ្ធនាការ​ចុះ​រឹតបន្តឹង និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​បាន​ទូលំទូលាយ​ – CEN