ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ របស់លោក មូន ចេ​អ៊ីន ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ – CEN