ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំមើល ដែល​មាន​កាមេរ៉ា​ចំនួន ១៧០​លាន របស់​ចិន អាច​រកឃើញ​អ្នកសារព័ត៌មាន BBC ដោយ​ប្រើ​ពេល​ត្រឹម ៧​នាទី ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN