អភិបាលខេត្ត​កោះកុង ជំ​រុញឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន និង​មន្ទីរជំនាញ ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ឱ្យបាន​ទាន់ពេល ដើម្បីឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មានទឹក​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ​ – CEN