ឃុំខ្លួន​អ្នកបើករថយន្ត​ស្រវឹងស្រា បុក​ស្លាប់​មនុស្ស​ ៣​ នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ PJ – CEN