​អ្នកបើក​តាក់ស៊ី ឈប់​មិន​ពន្លត់​ម៉ាស៊ីន ដោះ​លេខ​ច្រឡំ​ដាក់ N ឡាន​រអិល​ថយក្រោយ ម្ចាស់​ស្ទុះ​ទៅ​ជាន់​ហ្វ្រាំង ច្រឡំ​ហ្គែ បុក​ប្តី​ស្លាប់ ប្រពន្ធ​របួសធ្ងន់​ – CEN