រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ផែនកា​រ​និង​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សហការ​គ្នា​ចុះ​ធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាពលរដ្ឋ តាម​ផ្ទះ​នៅ​ខណ្ឌ​ទួលគោក​និង​ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ​ – CEN