ឈុត​ឆាក​គួរឲ្យ “​លោះ​ព្រលឹង​” នៃ​ការសម្តែង​របស់ “​ខ្មោច​ស្រី​” ដណ្តើម​បាន​ពានរង្វាន់ Asia’s Got Talent (​គប្បី​សម្រេចចិត្ត មុន​ទស្សនា​) – CEN