ស្នើ​ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​បង្កើន​ស្មារតី ក្នុងការ​ជួយសង្គ្រោះ​អ្នករងគ្រោះជាមុនសិន ទើប​គិតពី​តម្លៃ​សេវា​ព្យាបាល ស្នាក់នៅ​ជា​ក្រោយ – CEN