មនុស្ស​ជាង​៧០​នាក់ ពុល​នំ​បញ្ចុក​ក្នុង​កម្មវិធី​បុណ្យសព​, សម្ដេច​ក្រឡាហោម ណែនាំ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការ​បរិភោគ​អាហារ​ – CEN