ជាប់គុក​ព្រោះ​ឲ្យ​កូន​ជុះនោម​ដាក់​ឡានក្រុង ហើយ​ទៅ​វាយ​អ្នកបើកបរ​ទៀត​! (វីដេអូ) – CEN