សម្តេច​តេជោ ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រសួងការបរទេស ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​បណ្ដា​ប្រទេស​នានា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ផលប្រយោជន៍​ជាតិ​ – CEN