មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ខ្វះ​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​អំពាវនាវ​ដល់​ផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធ​ជួយសង្គ្រោះ​ឲ្យទាន់ពេល​ – CEN