អគ្គីភ័យ​កំពុង​ឆេះ​ផ្ទះសំណាក់ 88 ​នៅ​ស្រុកអង្គស្នួល​ – CEN