​រូបមន្ត​ធ្វើឲ្យ​កោសិកា​មហារីក “​ងាប់​ដោយ​ខ្លួនឯង​” របស់​លោកគ្រូ​គង្វាល Romano Zogo សរសេរ​ក្នុង​សៀវភៅ “From the air can recorver” បង្ហាញ​លទ្ធផល​ធ្វើឲ្យ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ស្រឡាំងកាំង​ – CEN