តុលាការ​ថៃ​រំលាយ​បក្សប្រឆាំង​ថៃ​ចោល ក្រោយ​បានតែងតាំង​ព្រះ​នាង​ជា​បេក្ខជន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ចំណែក​សមាជិក​បក្ស​នេះ​ត្រូវ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​នយោបាយ ១០​ឆ្នាំ​ – CEN