និស្សិត​ខ្មែរ​ដំបូង​គេ​ដែល​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​នៅ​AUPP ទទួលបាន​អាហារូបករណ៍ ១០០% សម្រាប់​ទៅ​បន្ត​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ (​អនុបណ្ឌិត​) នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ស្ទែ​ន​ហ្វ​ត៍​ – CEN