ពពួក​ផ្លែឈើ​ដែល​អាច​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺមហារីក​បាន​ – CEN