​គ្រាន់តែ​រោទិ៍សម្លេង​ម៉ូតូ​ខ្លាំង យុវជន​ជា​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ ២​ នាក់​ ប្រេី​ដាវ​ដេញ​កាប់​ជនរងគ្រោះ របួស​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​ក្រុង​បាត់ដំបង​ – CEN