​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្នើ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​អាន​កូ ត្រូវ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ជូន​រដ្ឋាករទឹក​ខេត្ត​នេះឲ្យ​គ្រប់​ចំនួន ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​ពលរដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​តាម​តម្រូវការ​ – CEN