ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ដែល​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ជិត​១​គី​ឡូ​ – CEN