ចាប់ ឧកញ៉ា​ គិត​ ធាង សាកសួរ រឿងគ្រឿងញៀននៅក្លឹបកម្សាន្តរ៉ុក – CEN