ប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ព្នង ​១៤​ គ្រួសារ ចោទ​លោក​ឧ​កញ្ញ៉ា អ៊ឹង ប៊ុន​ហ៊ៅ ថា​បាន​រំលោភ​យក​ដី​ចំការ​វិញ​ជុំ របស់​ពួកគាត់​ជាង​១០០​ហិកតា​ – CEN