មើល​គ្រួសារ​ខ្លា​ចូល​ក្នុង​រថយន្ត​ជិះឡាន​ទំនើប ដើរ​គយគន់​ទេសភាព​ – CEN