សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជួប អនុប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ផ្លាស់ប្តូរ​មិត្តភាព​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ – CEN