ការ​ហក់​ឡើង កម្ដៅ ពី​៤០​ទៅ ៤២ អង្សា​សេ នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ក្នុង​ខែមេសា និង​និង​ខែឧសភា​ – CEN