ចេក ម៉ា មហាសេដ្ឋី​ស្រុក​ចិន​មក​ទស្សនា​អង្គ​រទាំង​អារម្មណ៍​អស្ចារ្យ​ និង​ក្តី​គោរព​ – CEN