កម្ពុជា​និង EU ​មិនបាន​លើកយក​បញ្ហា EBA មក​ជជែក នោះទេ ដោយ​គ្រាន់តែ​ធ្វើការ​ប្ដេជ្ញាចិត្ត​រៀងខ្លួន​ថា នឹង​បន្ដ​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ឲ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ – CEN