សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន :​ត្រូវ​រួមគ្នា​លើកកម្ពស់​គុណភាព សុវត្ថិភាព និង​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​សេវា​សុខាភិបាល​ – CEN