សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ប្រាប់​ដល់​មន្ត្រី​ថ្នាក់ក្រោម ត្រូវ​លុបបំបាត់​ប៉ុស្តិ៍​ត្រួតពិនិត្យ មិន​ត្រឹមត្រូវ – CEN