គណៈប្រតិភូ​យោធា​ជាន់ខ្ពស់​ហ្វីលីពីន មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN