ចាប់​ជនសង្ស័យ​ ២ ​នាក់ ដែល​កាប់​​បុរស​ម្នាក់ ដាច់​ម្រាមដៃ​និង​រយះ​ក្បាល​ – CEN