មេដឹកនាំ​ថៃ ថា​នឹង​ដក​បំរាម​លើ​ការធ្វើ​សកម្មភាព​នយោបាយ និង​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ឆ្នាំក្រោយ​ – CEN