ទំនាស់​ពាក្យសម្តី ក្នុង​វង់​ផឹកស៊ី ជនបង្ក​កាប់ បុរស​ម្នាក់​ដាច់​កដៃ​ស្តាំ​ – CEN