កូន​ឆ្កែ​រងរបួស​ដេក​ស្រែក ខណៈ​ម្តាយ​វា​ព្រុស​មិន​ឈប់​ហាក់​សុំ​ឲ្យ​គេ​ជួយ​កូន​វា​ផង​! សត្វ​នៅ​ដូច្នេះ ចុះ​មនុស្ស​វិញ​…!? (វីដេអូ) – CEN