ថៅកែ​ប្រុស​ផ្សា​រអា​រ៉ូ​ណា បន្ទាប់ពី​អតីត​ប្រពន្ធ បានដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​លែងលះ​និង​ទាមទារ​ចែកទ្រព្យ​សម្បត្តិ ខណៈ​ត្រូវបាន​តុលាការ​កំពូល​លើក​យកមក​ជំនុំជម្រះ​ – CEN