បង្ក្រាប​គ្រឿង​សមុទ្រ​ជាង​៧​តោន នាំចូល​ពី​ប្រទេស​វៀតណាម ពុំមាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ – CEN