អភិបាល​រាជធានី​ស្នើ​ឲ្យ​ធនាគារ​ADB ជួយ​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​អម​ផ្លូវ​រថភ្លើង ប្រវែង​ជាង​១០​គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពី​ក្រោយ​សាលា​តិច​ណូ ដល់​មហាវិថី​វិមាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ ( អូ​ឌឹ​ម​) – CEN