​ខ្លាំង​បាត់​! ស្ត្រី​ជើង​ខ្លាំង​ដាល់ និង​ស្តោះ​ទឹកមាត់​ដាក់​ប៉ូលីស បន្ទាប់​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងករណី​បើកបរ​ល្មើសច្បាប់​ទាំង​ស្ថានភាព​ស្រវឹង (​វីដេអូ​) – CEN