មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​នឹង​បោះ​ឆ្នោត​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ទីក្រុង​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម តែ​អា​មេ​រិច​ព្រមាន​ថា​នឹង​កត់​ឈ្មោះ​រដ្ឋ​ណា​ដែល​គាំទ្រ​ – CEN