នគរបាល​បង្ហាញមុខ​ចោរប្លន់​ប្រដាប់អាវុធ ធ្វើ​សកម្ម​នៅ​មូលដ្ឋាន​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជាច្រើន​ករណី​ – CEN