ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ឲ្យ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​-​ខេត្ត កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ នៃ​ការរៀបចំ​វេទិកា​ពិគ្រោះ​យោបល់​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN