រអាក់រអួល ៨ ម៉ោង Face Book សង​ថ្លៃ​ខូចខាត​ឲ្យ​ដៃគូ រាប់សិប​លាន​ដុល្លារ​! – CEN