ជប៉ុន​ផ្ដល់​ថវិកា​ជិត​ ៣​ សែន​ដុល្លារ​អាមេរិក សម្រាប់​កែលម្អ ផ្លូវថ្នល់ និង​សាងសង់​បរិក្ខា​សា​លាម​ត្តេ​យ្យ​ – CEN