ប្រកួត​បង្កើត​ឡូហ្គោ សម្រាប់​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​៦៥​ឆ្នាំ នៃ​ទំនាក់ទំនង​មិត្តភាព​ជប៉ុន​-​កម្ពុជា​ – CEN