សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​សម្ដេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ​បណ្ឌិត ចូលរួម​សោក​ស្ដ​យ​និង​រំលែក​ទុក្ខ ចំពោះ​ជនរងគ្រោះ ដោយសារ​គ្រាប់មីន​ – CEN