សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ជាមួយលោក ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ – CEN