ដុំថ្មហោះពីការដ្ឋានចិន ចម្ងាយប្រហែល ២៥០ ម៉ែត្រ ធ្លាក់មកត្រូវចំក្បាល​បុរសម្នាក់ ស្លាប់ – CEN