ជម្លោះស្នេហាភេទទី ៣ សុំរួមរស់ជាមួយគ្នាវិញ តែមិនព្រម ជនសង្ស័យ ជះទឹកអាស៊ីតដាក់ប្រុសស្នេហ៍ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗ – CEN