ចោរ​បាញ់​ប្លន់​អ្នករត់​ម៉ូតូឌុប រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN